top of page

มูลนิธิดรีมลอปเม้นท์ เยี่ยมชมการดำเนินงานเอ็มฟันด์ อ.แม่สอด จ.ตากวันที่ 2-6 ตุลาคม 2566 ทีมงานมูลนิธิดรีมลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ ได้แก่ คุณนิโคลาส์ ดูริเยร์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการทั่วไป คุณเนียน ลินน์ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส และทีมงาน ได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อสังเกตการณ์และติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุนเอ็มฟันด์ โดยมี คุณ อิ ล้อน ยิง ผู้จัดการโครงการเอ็มฟันด์สำนักงานอำเภอแม่สอด ร่วมด้วย


คณะเดินทางไปเยี่ยมสถานพยาบาลในเครือข่ายที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่สมาชิกเอ็มฟันด์ในอำเภอแม่สอด ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด แม่ตาวคลินิก คลินิก SMRU (หน่วยวิจัยมาลาเรียโซโกล) และ คลินิกหมอรณไตร


สถานพยาบาลในเครือข่ายอีกแห่งที่ทีมงานได้เดินทางไปเพื่อพูดคุยสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ได้แก่ โรงพยาบาลท่าสองยาง ซึ่งเป็นพันธมิตรใหม่ล่าสุดที่ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการเอ็มฟันด์ โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง โรงพยาบาลท่าสองยาง กับ มูลนิธิดรีมลอปเม้นท์ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2566
M-FUND เริ่มต้นดำเนินงานในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นพื้นที่แรกเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ในเดือนสิงหาคม 2560 จากนั้นขยายพื้นที่การให้บริการไปยังพื้นที่อื่นในจังหวัดตาก รวมถึง เมืองเมียวดี ในประเทศเมียนมาร์ เมื่อปี 2561 ด้วยภารกิจตามความฝันและความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ย้ายถิ่น ประชากรจากชุมชนชายขอบและครอบครัวของพวกเขา สามารถเข้าถึงยา การรักษา และบริการทางสุขภาพได้
วันที่ 5 ตุลาคม 2566 คุณนิโคลาส์ ดูริเยร์ และคณะเข้าร่วมการประชุมกับทีมงานเจ้าหน้าที่โครงการ ณ สำนักงานโครงการ M-FUND อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงาน


สำนักงานโครงการ M-FUND อ.แม่สอด จังหวัดตาก ดูแลรับผิดชอบการดำเนินโครงการพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ ในประเทศไทย รวมถึงเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ ด้วยกำลังมีเจ้าหน้าที่ 30 คน และมีสมาชิก M-FUND ในพื้นที่นี้ 30,000 กว่าคน นับเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด
ในวาระการดำเนินงานโครงการ M-FUND ครบ 6 ปี ทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการ M-FUND จ.ตาก ได้มอบของที่ระลึกให้กับ คุณนิโคลาส์ ดูริเยร์ เพื่อแสดงความยินดีในฐานะผู้ริเริ่มโครงการ


ของที่ระลึกที่ว่า เป็นตราสัญลักษณ์ของ มูลนิธิดรีมลอปเม้นท์ ที่ใช้เส้นเชือกเล็ก ๆ 2 สี (ฟ้า กับ น้ำตาล) เกี่ยวรอยกับตะปูเล็ก ๆ จำนวนมาก วางในกรอบรูปขนาด 45x45 เซนติเมตร เป็นงานฝีมือชิ้นนี้แสดงถึงความประณีตและตั้งใจของผู้สร้างสรรค์อย่างแท้จริง


ย่างก้าวแรกเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในปี 2554 คุณหมอนิโคลาส์ ดูริเยร์ นายแพทย์ชาวฝรั่งเศสผู้มีประสบการณ์หลายปีในด้านการพัฒนา ได้เริ่มครุ่นคิดเกี่ยวกับ การคุ้มครองสุขภาพรกรายย่อยสำหรับแรงงานต่างด้าว คนไร้สัญชาติ และผู้ย้ายถิ่น น่าจะสามารถนำมาปรับใช้กับประชากรผู้ย้ายถิ่นตามแนวชายแดนไทยได้


ปี 2558 ดรีมลอปเม้นท์ ถูกก่อตั้งขึ้น โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด แต่มีเป้าหมายจะเป็นกิจการเพื่อสังคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร (จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในปี 2562)


เดือนสิงหาคม 2560 ดรีมลอปเม้นท์ได้เปิดตัวโครงการ M-FUND ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นพื้นที่แรกก่อนจะและขยายไปในหลายจังหวัดในเวลาต่อมา


ปัจจุบัน ครบ 6 ปีแห่งการทำงาน

  • มีผู้ย้ายถิ่นกว่า 65,000 คน ขึ้นทะเบียนกับโครงการสุขภาพเอ็มฟันด์

  • M-FUND ครอบคลุมมากกว่า 74,000 เคสปรึกษาผู้ป่วยนอก และมากกว่า 11,000 เคสการรักษาผู้ป่วยใน

  • มีสถานพยาบาลในเครือข่ายกว่า 208 แห่ง ให้บริการด้ารการดูแลสุขภาพแก่สมาชิก

ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

댓글


bottom of page