top of page

เกี่ยวกับเรา

โครงการเอ็มฟันด์ เป็นกองทุนสุขภาพต้นทุนต่ำที่ไม่แสวงกำไรสำหรับผู้ย้ายถิ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โครงการเอ็มฟันด์ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้กลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะขยายบริการนี้ไปยังผู้ย้ายถิ่นและชุมชนที่ด้อยโอกาสกลุ่มอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงสร้างแบบแผนการป้องกันโรค การเข้าถึงด้านสุขภาพและการพัฒนาในระดับภูมิภาค​

สมาชิกเอ็มฟันด์สมทบเงินแบบรายเดือนในราคาไม่สูง เพียงเดือนละ 130 บาท (3.6 ดอลลาร์) ต่อคน (แผนพื้นฐาน) โดยแผนคุ้มครองสุขภาพนี้ครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายโครงการเอ็มฟันด์ซึ่งตั้งอยู่ตามเขตแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ และไทย-กัมพูชา

74k

กว่า 74,000 ผู้ย้ายถิ่น 

ที่ขึ้นทะเบียนกับ
โครงการสุขภาพเอ็มฟันด์

89k

โครงการเอ็มฟันด์ได้ครอบคลุมมากกว่า 89,000 เคสปรึกษาผู้ป่วยนอก และมากกว่า 14,000 เคสการรักษาผู้ป่วยใน

214

กว่า 214 สถานพยาบาลในเครือข่ายโครงการเอ็มฟันด์  ให้บริการด้ารการดูแลสุขภาพแก่สมาชิกเอ็มฟันด์ 

Our Mission

การทำงานของโครงการเอ็มฟันด์

 1. เจ้าหน้าที่ชุมชนเอ็มฟันด์ที่อยู่ในพื้นที่ของแรงงานย้ายถิ่นให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเอ็มฟันด์ 
 2. เจ้าหน้าที่ชุมชนเอ็มฟันด์ลงทะเบียนสมาชิกผ่านแอพลิเคชั่นเอ็มฟันด์โดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต
 3. สมาชิกจะได้รับบัตรสมาชิกที่เชื่อมต่อกับคิวอาร์โค้ดที่ไม่ระบุชื่อ
 4. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และทำการรักษา โดยโรงพยาบาลเบิกค่ารักษาโดยตรงกับโครงการเอ็มฟันด์

เรากำลังเติบโตขึ้น

เอ็มฟันด์เริ่มดำเนินโครงการในเดือนกันยายน 2560 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ และขยายพื้นที่ไปทั่วอำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ ซึ่งมีผู้ย้ายถิ่นอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

 

เดือนสิงหาคม 2562 ได้เริ่มดำเนินโครงการในเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ตรงข้ามจังหวัดตาก) เพื่อคุ้มครองการให้บริการสุุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่ประชากรข้ามพรมแดน

 

เอ็มฟันด์ได้ขยายพื้นที่บริการไปยังจังหวัดสระแก้วตามแนวชายแดนไทย-กัมพููชา ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 และในจังหวัดกาญจนบุุรี ซึ่งอยู่ทางใต้จังหวัดตาก ตั้งแต่เดือนมิถุุนายน 2563

กองทุนเอ็มฟันด์เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขยายการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้กับผู้ย้ายถิ่นที่ต้องการได้มากขึ้น เรามีศูนย์บริการทางวิดีโอ (Video Call Centre) เพื่อช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

 

กุมภาพันธ์ 2566 และ มีนาคม 2566 กองทุนเอ็มฟันด์ ได้ขยายพื้นที่ดำเนินงานไปยังจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดตราด หลังจากหน่วยงานสาธารณสุขและมูลนิธิในพื้นที่ แสดงความสนใจที่จะให้ความร่วมมือเพื่อขยายโครงการไปยังจังหวัดชายแดน ตามความต้องการหลักประกันด้านสุขภาพของผู้ย้ายถิ่นชาวกัมพูชาและลาว

M-FUND-Map.png

พื้นที่การทำงานของโครงการ

มีสำนักงานและเจ้าหน้าที่
โครงการ M-FUND

 1. ตาก

 2. สระแก้ว

 3. กาญจนบุรี

 4. เชียงราย

 5. เมียวดี (เมียนมาร์)

 6. ปอยเปต (กัมพูชา)

มีเจ้าหน้าที่โครงการ M-FUND ประสานงาน

 1. อุบลราชธานี

 2. ตราด

ลงทะเบียนสมาชิกทางออนไลน์

 1. กรุงเทพมหานคร

 2. สมุทรปราการ

 3. สมุทรสาคร

 4. จันทบุรี

 5. เชียงใหม่

 6. ลำปาง

 7. ลำพูน

 8. นครสวรรค์

 9. สุราษฎร์ธานี

 10. นครศรีธรรมราช

 11. พังงา

 12. ภูเก็ต

 13. ระนอง

คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายชื่อสถานพยาบาลทั้งหมด

แผนการคุ้มครอง

ในปัจจุบันสมาชิกเอ็มฟันด์จะได้รับการคุ้มครองตามนโยบาย 5.0 ของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5,000

บาท
ผู้ป่วยนอก

+

45,000

บาท
ผู้ป่วยใน

=

50,000

บาท
ยอดรวมต่อปี
M-FUND-Plan5.png

แผนความคุ้มครอง

สมาชิกทุกท่านจะได้รับความคุ้มครองเป็นวงเงิน 50,000 บาท ต่อปี

ไฟล์ PDF ให้ข้อมูลไทย พม่า ลาว และเขมร

bottom of page