top of page

มูลนิธิดรีมลอปเม้นท์ เยี่ยมชมสถานพยาบาลพันธมิตร โครงการกองทุนเอ็มฟันด์ ในจังหวัดสระแก้ว

อัปเดตเมื่อ 29 ส.ค. 2566


วิลาศ ชารีรัตน์ (คนที่ 3 จากซ้าย) เนียน ลินน์ (คนที่ 4 จากซ้าย) อนุชาติ คล่องยุทธ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลโคกสูง (คนที่ 3 จากขวา)


26-27 เมษายน 2566 ทีมงานจากมูลนิธิดรีมลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อสังเกตการณ์และติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุนเอ็มฟันด์ (M-FUND) และพบปะเจ้าหน้าที่โครงการและสมาชิกกองทุนฯ นำโดย คุณเนียน ลินน์ หัวหน้าฝ่ายโครงการ (Head of Programs) คุณอรรณพ นิพิทเมธาวี เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร, การมีส่วนร่วมสาธารณะและการระดมทุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโครงการเอ็มฟันด์จังหวัดสระแก้ว คุณวิลาศ ชารีรัตน์ เจ้าหน้าที่การแพทย์อาวุโส และ คุณสุนันทา เนียมหอม เจ้าหน้าที่ภาคสนาม


คณะเดินทางไปเยี่ยมสถานพยาบาลในเครือข่ายที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่สมาชิกเอ็มฟันด์ ได้พูดคุยสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ได้แก่ โรงพยาบาลอรัญประเทศ โรงพยาบาลโคกสูง โรงพยาบาลตาพระยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหมากมุ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา


ปัจจุบันสมาชิกกองทุนเอ็มฟันด์ (M-FUND) ในจังหวัดสระแก้ว มีจำนวน 6,699 คน (ข้อมูลเมื่อเมษายน 2566) โดยอำเภออรัญประเทศจะมีจำนวนสมาชิกมากที่สุด มากกว่า 70% เนื่องจากมี ตลาดโรงเกลือ ตลาดการค้าชายแดนขนาดใหญ่มีแรงงานชาวกัมพูชาข้ามฝั่งชายแดนมาทำงานจำนวนมาก กองทุนเอ็มฟันด์ (M-FUND) ได้ดำเนินโครงการมาในระยะเวลาเข้าปีที่ 4 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาล 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วจังหวัดจำนวน 108 แห่ง ที่สามารถให้บริการด้านสุขภาพได้อย่างครบวงจร


“เราเข้าร่วมเป็นพันธมิตรโครงการกองทุนเอ็มฟันด์ (M-FUND) มาหลายปีแล้ว ก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ๆคุณอนุชาติ คล่องยุทธ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลโคกสูง กล่าวชมโครงการกองทุนเอ็มฟันด์ (M-FUND) ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดโอกาสในการรักษา


“กลุ่มผู้ย้ายถิ่นเหล่านี้เข้ามาทำงานในเมืองไทยเป็นจำนวนมาก เราก็ให้บริการเหมือน ๆ คนไทยทุกอย่างไม่แตกต่าง เราให้ความสำคัญกับเอ็มฟันด์ จึงให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างเต็มที่” คุณอนุชาติ คล่องยุทธ กล่าวเสริม


คุณเนียน ลินน์ หัวหน้าฝ่ายโครงการ (Head of Programs) มูลนิธิดรีมลอปเม้นท์ กล่าวขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในจังหวัดสระแก้วที่ได้ให้ความร่วมมือกับโครงการกองทุนเอ็มฟันด์ (M-FUND) และยังได้แสดงมุ่งมาดปรารถนาไว้ว่า “เราต้องการสานต่อความร่วมมือที่ดีนี้ เพื่อให้ประชากรผู้ย้ายถิ่นได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ”


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหมากมุ่น


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา


"ชุมชน 200 ห้อง" ย่านที่อยู่อาศัยของแรงงานชาวกัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


เจ้าหน้าที่โครงการกำลังอธิบายถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมกองทุนเอ็มฟันด์


ตลาดโรงเกลือ


ตลาดโรงเกลือ

ดู 54 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page