top of page

เอ็มฟันด์ขยายไปยังประเทศกัมพูชา

อัปเดตเมื่อ 29 ส.ค. 2566


เอ็มฟันด์ได้ลงนามในข้อตกลงกับคลินิก Heng Rithy และคลินิก Tevin Reaksasok II ในเมืองปอยเปต นับเป็นการขยายพื้นที่การให้บริการไปยังชุมชนชายแดนในฝั่งกัมพูชาเป็นครั้งแรก


ปัจจุบัน โครงการเอ็มฟันด์ให้บริการในพื้นที่จังหวัดตาก สระแก้ว กาญจนบุรี และเชียงรายในประเทศไทย เมืองเมียววดีในประเทศเมียนมาร์ และเมืองปอยเปตในกัมพูชา เราตั้งเป้าที่จะขยายพื้นที่ในการให้บริการของกองทุนสุขภาพเรื่อยๆเพื่อที่จะครอบคลุมผู้ย้ายถิ่นและประชากรที่อาศัยอยู่ตามชายแดนมากขึ้น


ดู 247 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page