ค้นหา
  • cecile125

M-FUND ให้บริการแล้วในจังหวัดสระแก้ว

มูลนิธิดรีมลอปเม้นท์ได้ขยายความคุ้มครองด้านสุขภาพของโครงการเอ็มฟันด์ให้ครอบคลุมผู้ย้ายถิ่นในหลายพื้นที่ ล่าสุด ทางเราได้ลงนามข้อตกลงกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแห่งแรกในจังหวัดสระแก้วทีมงานเอ็มฟันด์ได้จัดการอบรมพนักงานและให้การเข้าถึงระบบแอพพลิเคชั่นของเอ็มฟันด์ เพื่อให้พนักงานสามารถรับสมัครสมาชิกและให้บริการสุขภาพ ในอนาคต โครงการเอ็มฟันด์มีความมุ่งหมายที่จะขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุมผู้ย้ายถิ่นและสถานพยาบาลมากขึ้น
ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น