ค้นหา
  • cecile125

M-FUND ขยายพื้นที่ให้บริการไปยังสังขละบุรี

โครงการเอ็มฟันด์ได้ขยายพื้นที่ให้บริการไปยังอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขยายความคุ้มครองทางสุขภาพแก่ผู้ย้ายถิ่นและบุคคลไร้สัญชาติในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาร์


ในการนี้ เอ็มฟันด์ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อยในการจัดการรับสมัครสมาชิกและให้บริการทางสุขภาพ โดยมีทีมงานของเอ็มฟันด์เข้าสังเกตการณ์และให้การสนับสนุนในด้านการฝึกอบรม
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น