top of page

กองทุนสุขภาพเอ็มฟันด์

โครงการเอ็มฟันด์เป็นกองทุนสุขภาพต้นทุนต่ำที่ไม่แสวงกำไรสำหรับผู้ย้ายถิ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โครงการเอ็มฟันด์ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้กลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะขยายบริการนี้ไปยังผู้ย้ายถิ่นและชุมชนที่ด้อยโอกาสกลุ่มอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงสร้างแบบแผนการป้องกันโรค การเข้าถึงด้านสุขภาพและการพัฒนาในระดับภูมิภาค​

สมาชิกเอ็มฟันด์สมทบเงินแบบรายเดือนในราคาไม่สูง เพียงเดือนละ 100 บาท (2.8 ดอลลาร์) ต่อคน
(แผนพื้นฐาน) โดยแผนคุ้มครองสุขภาพนี้ครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายโครงการเอ็มฟันด์ซึ่งตั้งอยู่ตามเขตแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ และไทย-กัมพูชา

41k

กว่า 41,930 ผู้ย้ายถิ่น 

ที่ขึ้นทะเบียนกับ
โครงการสุขภาพเอ็มฟันด์

48k

โครงการเอ็มฟันด์ได้ครอบคลุมมากกว่า 41,198 เคสปรึกษาผู้ป่วยนอก และมากกว่า 7,306 เคสการรักษาผู้ป่วยใน

200

กว่า 200 สถานพยาบาลในเครือข่ายโครงการเอ็มฟันด์  ให้บริการด้ารการดูแลสุขภาพแก่สมาชิกเอ็มฟันด์ 

Our Mission

การทำงานของโครงการเอ็มฟันด์

How it works.png
1. เจ้าหน้าที่ชุมชนเอ็มฟันด์ที่อยู่ในพื้นที่ของแรงงานย้ายถิ่นให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเอ็มฟันด์ 
2. เจ้าหน้าที่ชุมชนเอ็มฟันด์ลงทะเบียนสมาชิกผ่านแอพลิเคชั่นเอ็มฟันด์โดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต
3. สมาชิกจะได้รับบัตรสมาชิกที่เชื่อมต่อกับคิวอาร์โค้ดที่ไม่ระบุชื่อ
4. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และทำการรักษา โดยโรงพยาบาลเบิกค่ารักษาโดยตรงกับโครงการเอ็มฟันด์

เรากำลังเติบโตขึ้น

เริ่มต้นจากการเปิดตัวโครงการในเดือนกันยายน ปี 2560 
โครงการเอ็มฟันด์ได้ขยายการให้บริการแก่ผู้ย้ายถิ่นในจำนวนที่มากขึ้นและในพื้นที่ที่ครอบคลุมมากขึ้น 

ตั้งแต่โครงการเอ็มฟันด์ได้เปิดตัวที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ในเขตแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ก็ได้เข้าถึงและให้บริการแก่ผู้ย้ายถิ่นที่ต้องการประกันสุขภาพ ครอบคลุม 3 อำเภอของจังหวัดตาก  

  

ผู้ย้ายถิ่นในจังหวัดตากได้เรียกร้องให้การคุ้มครองสุขภาพขยายไปยังประเทศเมียนมาร์ ดังนั้น เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เราได้ขยายการให้บริการของเอ็มฟันด์ไปยังเมืองเมียวดีในฝั่งเมียนมาร์ 

  

จากความสำเร็จในจังหวัดตาก โครงการเอ็มฟันด์ได้ขยายต่อมายังจังหวัดสระแก้ว ซึ่งติดชายแดนไทย-กัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อขยายขอบเขตการบริการไปยังผู้ย้ายถิ่นที่อาศัยในละแวกนี้ 

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เอ็มฟันด์ได้ขยายไปยังอำเภอสังขละบุรี ในจังหวัดกาญจนบุรี ตรงบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ และในเดือนมิถุนายนปีถัดมาก็ได้ขยายไปยังอำเภอทองผาภูมิด้วย 

 

ล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เอ็มฟันด์ได้ขยายไปยังจังหวัดเชียงราย  

โครงการเอ็มฟันด์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงบริการสุขภาพแก่ผู้ย้ายถิ่น และเราสามารถอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกผ่านระบบวิดีโอคอลด้วย  

พื้นที่การทำงานของโครงการ

ปัจจุบัน โครงการเอ็มฟันด์ครอบคลุมพื้นที่ดังต่อไปนี้

- จังหวัดตาก
- จังหวัดสระแก้ว
- จังหวัดกาญจนบุรี
- จังหวัดเชียงราย
- เมืองเมียวดี (เมียนมาร์)

- เมืองปอยเปต (กัมพูชา)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายชื่อสถานพยาบาลทั้งหมด

mfund site map labelled.jpg

แผนการคุ้มครอง

5,000 บาท

ผู้ป่วยนอก

45,000 บาท

ผู้ป่วยใน

50,000 บาท

ยอดรวมต่อปี

+

=

ในปัจจุบัน สมาชิกเอ็มฟันด์จะได้รับการคุ้มครองตามนโยบาย 4.0
ของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สมาชิกทุกท่านจะได้รับความคุ้มครองเป็นวงเงิน 50,000 บาท ต่อปี

แผนความคุ้มครอง

รายละเอียดและคำอธิบาย

ค่าใช้จ่าย (ต่อคน)

(ต่อเดือน)

แผนหลัก

(สำหรับสมาชิกสุขภาพดี)

100 บาท

-

แผนโรงเรียน

(ขั้นต่ำ 25 คน / อายุต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น)

75 บาท

-

ผู้สูงอายุ

(อายุ 50 ปีขึ้นไป)

200 บาท

(เพิ่มสมาชิกสุขภาพดี 2 คน)

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

(สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง)

300 บาท

(เพิ่มสมาชิกสุขภาพดี 2 คน)

หญิงตั้งครรภ์ทั่วไป

(สำหรับสมาชิกที่ตั้งครรภ์ภายหลังลงทะเบียนเท่านั้น)

300 บาท

(เพิ่มสมาชิกสุขภาพดี 2 คน)

หญิงตั้งครรภ์เอ็นจีโอ *

(สำหรับพื้นที่จังหวัดตากและเมียวดีเท่านั้น)

200 บาท**

(เพิ่มสมาชิกสุขภาพดี 1 คน)
* หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนได้ โดยต้องรับบริการที่แม่ตาวคลินิก และคลินิก SMRU เท่านั้น

** ค่าแรกเข้า 300 บาท หากลงทะเบียนเมื่อตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 / 600 บาทสำหรับไตรมาสที่ 3

ทารกหลังคลอดที่เกิดจากสมาชิกแผนหญิงตั้งครรภ์จะได้รับความคุ้มครองร่วมกับมารดาจนกว่าจะได้รับอนุมัติให้ออกจากโรงพยาบาล หรือจนกว่าวงเงินคุ้มครองของมารดาหมด เด็กทารกจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเอ็มฟันด์ทันทีเว้นแต่จะได้ทำบัตรประกันสุขภาพกับภาครัฐแล้ว
bottom of page